Regulamin

Informacje ogólne

Sklep internetowy Sztuka-Afryki.pl, działający pod adresem www.sztuka-afryki.pl prowadzony jest przez Firma Handlowa Miraż w spadku, Maciej Głowacki z siedzibą w Opolu przy ul. Osmańczyka 13, 45-027.

Sklep prowadzony przez FH Miraż działający pod adresem www.sztuka-afryki.pl sprzedaje towary za pośrednictwem internetu.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia -to  czas, w którym sklep kompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę zamówienia.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.

Przelew tradycyjny – płatność wykonana przez Klienta z konta bankowego on-line, lub za pośrednictwem innych systemów płatniczych.

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Informacje o produktach zamieszczone są na stronie Sztuka-Afryki.pl

2. Klientem sklepu powinna być osoba pełnoletnia

3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową Sztuka-Afryki.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Do dokonania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadane aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Klient, przesyłając do sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:

− wyboru zamawianych towarów,

− wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy oraz danych do faktury,

− wyboru sposobu płatności.

7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu “Afryka” , lub z innych przyczyn oraz braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową lub telefoniczną, a pieniądze wpłacone zostaną zwrócone tą samą drogą.

8. W przypadku częściowej niedostępności towarów objętych zamówieniem i jego realizacji w określonym czasie, Klient będzie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ma prawo do podjęcia decyzji o dalszej realizacji zamówienia

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość towaru. Realizacja następuje według kolejności wpływających zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

Zmiany w zamówieniach:

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian jest możliwe poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną pod numerem 501 421 011 lub 503 064 111

Ceny towarów:

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

− Podane są w złotych polskich

− Zawierają podatek VAT

− Nie zawierają kosztów dostawy

2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili zamówienia.

3. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej

Czas realizacji zamówień

Realizacja następuje od momentu przyjęcia zamówienia do przekazania paczki do przewoźnika,

uwzględniając tylko dni robocze.

Teren realizacji zamówień

Paczki realizowane są na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej po uprzednim

ustaleniu. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru ewentualnego zniszczenia opakowania może się odbyć  tylko w obecności kuriera lub pracownika poczty oraz należy sporządzić protokół szkody.

Formy płatności:

Klient może wybrać następujące formy płatności:

− Płatność przy odbiorze – realizacja odbywa się natychmiastowo

− Przelew bankowy – realizacja rozpoczyna się w momencie wpłynięcia środków na konto

− Przelewy24- realizacja zamówienia za pomocą serwisu przelewy24

Zwrot należności:

1. Sztuka-Afryki odpowiada za wady fizyczne i prawne towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).

2. W szczególności Sztuka-Afryki odpowiada za wady fizyczne towaru, istniejące w chwili nabycia go przez  Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności towaru z umową.

3. W przypadku Reklamacji Sztuka-Afryki zaleca odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji.

4. Sklep Sztuka-Afryki rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagałoby to nadmiernych kosztów, wówczas Sztuka-Afryki w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Sztuka-Afryki towary do wyboru.

6. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.

Dane osobowe

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Sztuka-Afryki oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

2. Klienci sklepu Sztuka-Afryki oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www. sztuka – afryki.pl mają możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu Sztuka – Afryki, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).

3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.sztuka – afryki.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa Miraż w spadku, adres: ul. Osmańczyka 13, 45-027 Opole. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji zamówienia a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.