Zwroty i reklamacje

Szanowni Klienci, 

Dbamy o wysoką jakość obsługi, dlatego wszelkie kwestie związane ze zwrotem produktów przedstawiamy poniżej:

1. Sztuka-Afryki odpowiada za wady fizyczne i prawne towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).

2. W szczególności Sztuka-Afryki odpowiada za wady fizyczne towaru, istniejące w chwili nabycia go przez  Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności towaru z umową.

3. W przypadku Reklamacji Sztuka-Afryki zaleca odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji tak, aby wszystko było w dobrym stanie i sprzedawca mógł sprzedać towar bez konieczności obniżania ceny.

4. Sklep Sztuka-Afryki rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagałoby to nadmiernych kosztów, wówczas Sztuka-Afryki w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Sztuka-Afryki towary do wyboru.

6. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.